آخرین شاه

نقد فیلم: سعید شفا هنوز بعد از چهل سال، خارجیان و نیز فیلمسازان خارجی نسبت به وضعیت ایران و انقلابی که در سال ۱۹۷۹ صورت گرفت، کنجکاوی خود را از دست نداده اند. آخرین آن که یکی از جامع ترین و کامل ترین مستندهای ساخته شده درباره تاریخ معاصر ایران و انقلاب اسلامی و زمامداری […]