برندۀ انتخابات آمریکا هرکه باشد، توافق تازه ای محتمل نیست

سپاه پاسداران احتمالا نقش سیاسی مهمتری بازی خواهد کرد Ú©Ù‡ بمعنای مخالÙت با از سرگیری مذاکرات با آمریکا خواهد بود نوشتۀ سعید گلکار الجزیره 24 اکتبر 2020 ترجمه: حمید سیÙÛŒ انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده Ú†Ù‡ اثری بر روابط آمریکا Ùˆ ایران خواهد داشت؟ آیا اگر دانلد ترامپ دوباره انتخاب شود، همانگونه Ú©Ù‡ ادعا میکند […]