خسرو آواز ایران درگذشت


نعیمه دوستدار – رادیو زمانه

A painting of an older man with a mustache.شجریان برجسته‌ترین هنرمند عرصه آواز و موسیقی سنتی ایران است و از او با عنوان «خسرو آواز ایران» یاد می‌شود. محمد رضا شجریان نوروز ۹۵ با انتشار ویدئویی ضمن تبریک سال نو، از ابتلای خود به بیماری سرطان خبر داده بود. نعیمه دوستدار در این مقاله تأثیر صدای شجریان در روند تاریخ بیش از یک دهه پرالتهاب را بررسی کرده است.

سال ۱۳۸۸، Û²Û´ خرداد، دو روز از اعلام نتایج انتخابات گذشته است. مردم در چهارراه پارک ÙˆÛŒ بین ماشین‌ها راه می‌روند Ùˆ همدیگر را به تظاهرات روز دوشنبه دعوت می‌کنند. تراÙیک در هم پیچیده Ùˆ مردم Ùˆ ماشین‌ها یکی شده‌اند. میان جمعیتی Ú©Ù‡ ناگهان به یک سمت هجوم می‌برند، یک ماشین محاصره شده. در ماشین محمدرضا شجریان نشسته است، مردم به او انگشت پیروزی نشان می‌دهند. شیشه را پایین می‌آورد Ùˆ «وی» نشان می‌دهد.

برای کسانی Ú©Ù‡ دو دهه پیش از وقایع سال Û¸Û¸ را تجربه کرده بودند، دیدار با شجریان در خیابان یک تجربه متÙاوت بود. شجریان در تمام آن سال‌ها حضوری اجتماعی Ùˆ گاه سیاسی داشت اما نه آنقدر Ú©Ù‡ تمام قد کنار هیچ‌کدام از جریان‌های سیاسی بایستد Ùˆ از آنها حمایتی کند. او حتی در Ùرازهایی از زندگی حود آشکارا از سیاست Ùاصله گرÙت. با این حال او خود می‌گÙت Ú©Ù‡ جهان را از صاÙÛŒ صدای خود گذرانده است Ùˆ روزهای طولانی Ú©Ù‡ در میان دÙترهای شعر به دنبال کلامی تازه می‌گشته، به روایت جهان مشغول بوده است: «شما تاریخ را می‌توانید از روی شعرهایی Ú©Ù‡ من انتخاب کرده‌ام در این Û³Û° ساله پیدا کنید.»

او درباره اینکه می‌گویند موسیقی ایرانی غمگین است Ú¯Ùته بود:
«نه این جور نیست، همه موسیقی‌ها غمناک Ùˆ شاد است، بستگی دارد Ú©Ù‡ جامعه Ú†Ù‡ حال Ùˆ روحیه‌ای دارد، Ùقط مذهب بوده Ú©Ù‡ در طول هزار Ùˆ خرده‌ای سال نگذاشته موسیقی خود را نشان دهد، چون روحانیت Ùکر می‌کرده موسیقی با آن رقابت می‌کند.»

موسیقی در Ù…Ùهوم سیاسی‌اش در ایران در دوران مشروطه Ø´Ú©Ù„ گرÙت. اما آنچه Ú©Ù‡ موسیقی ایرانی آن دوران را سیاسی می‌کرد نه سازها Ú©Ù‡ آواز بود Ùˆ آواز در کلام Ùˆ شعر بود Ú©Ù‡ Ù…Ùهوم سیاسی می‌یاÙت. شجریان گرچه بزرگ‌ترین استاد آواز ایران خوانده شده اما او نیز تاثیر صدای خود را نه در موسیقی صر٠آن، Ú©Ù‡ در کلام می‌جست: «موسیقی دو بخش است؛ یک بخش به ذاته موسیقی Ùˆ بدون کلام است Ùˆ دنیای خودش را دارد. در موسیقی با کلام، کلام خودش موسیقی دارد. معانی در دل کلام است Ùˆ ما آن را Ú©Ø´Ù Ùˆ ارائه می‌کنیم. مردم معنا را این طور می‌Ùهمند. من موسیقی زبان دل مردم، سروش مردمان سرزمینم باید باشم.»

با این معنا، زندگی سیاسی شجریان -اگر بتوان چنین عنوانی بر آن اطلاق کرد- مثل بسیاری از هم‌نسلانش از سال‌های منتهی به انقلاب ۵۷ آغاز شده است.

مهربانی کی سر آمد شهریاران چه شد؟

محمدرضا شجریان در سال Û±Û³ÛµÛ· همکاری خود را با رادیو، به دلیل «پخش آهنگ‌های مبتذل Ùˆ تشویق به Ùرهنگ کاباره‌ای» ادامه نداد. پس از Û±Û· شهریور همان سال، هنرمندان گروه‌های شیدا Ùˆ عار٠و هوشنگ ابتهاج Ú©Ù‡ آن زمان رئیس بخش موسیقی رادیو بود به نشانه اعتراض از رادیو خارج شدند.

با راه‌اندازی کانون چاووش به وسیله محمدرضا لطÙÛŒ Ùˆ با حمایت هوشنگ ابتهاج، هنرمندان خارج شده از رادیو به آن پیوستند. محمدرضا شجریان Ùˆ شهرام ناظری در آلبوم‌های مشترک کانون چاووش آوازهای انقلابی Ùˆ میهنی خواندند. در آلبوم چاووش۲ Ú©Ù‡ از آلبوم‌های مشترک شجریان Ùˆ ناظری بود، شجریان شب نورد را خواند: «شب است Ùˆ چهره میهن سیاهه/نشستن در سیاهی ها گناهه/تÙÙ†Ú¯Ù… را بده تا ره بجویم/Ú©Ù‡ هرکه عاشقه پایش به راهه…»

اما شجریان همواره Ú¯Ùته Ú©Ù‡ آن زمان با آنکه دولت قبلی را قبول نداشته، اما انقلابی نبوده: «چیزهایی Ù…ÛŒ دیدم در سیاسیون Ú©Ù‡ دوست نداشتم. دور Ùˆ برم اÙکار اغلب Ú†Ù¾ÛŒ بود Ú©Ù‡ من دوست نداشتم. همه دور Ùˆ برم حر٠سیاسی Ù…ÛŒ زدند. من از خیلی چیزهای حکومت راضی نبودم، اما اینکه {سیاسی‌ها} نمی‌دانستند کجا می‌روند را دوست نداشتم.»

محمدرضا لطÙÛŒ هم در یادداشتی Ú©Ù‡ در خبرنامه داخلی آوای شیدا در سه بخش منتشر کرد، به آشنایی Ùˆ همکاری‌اش با شجریان در اجرای «شب نورد» Ùˆ «سرای امید» اشاره کرده Ùˆ نوشته است: «شجریان هرگز سیاسی نبود Ùˆ هرگز ما بحث سیاسی با هم نداشتیم… شش ماه پیش از روز قیام، شجریان درگیر مسائل انقلاب نبود، شاید خیلی هم نمی‌دانست دارد Ú†Ù‡ می‌گذرد. من نیز هرگز عادت نداشتم Ú©Ù‡ کسی را به سویی بکشانم Ùˆ به همین دلیل راجع به مسائل سیاسی صحبتی نمی‌کردم. یک روز Ú©Ù‡ به آپارتمان من در امیرآباد آمد با من صحبت ‌کرد Ú¯Ùت در بین راه Ú©Ù‡ می‌آمدم یک اعلامیه دست من داده‌اند Ú©Ù‡ از همه خواسته‌اند به جنبش مردم بر علیه شاه بپیوندند. اعلامیه را خواندم Ú©Ù‡ متعلق به جبهه ملی یا شاید نهضت آزادی بود. در چهره‌اش عکس‌العملی ندیدم، اما راجع به اوضاع Ú©Ù…ÛŒ با ایشان صحبت کردم. پس از چند Ù‡Ùته احساس کردم Ú©Ù‡ مسائل او را متاثر کرده. چند ماه قبل از این دیگر کسی نبود Ú©Ù‡ بتواند در مقابل کشتارها Ùˆ حکومت نظامی بی‌تÙاوت بماند Ùˆ همین امر باعث شد Ú©Ù‡ من بتوانم از او بخواهم Ú©Ù‡ اثر شب‌نورد را در استودیو بل بخواند.»

لطÙÛŒ Ú¯Ùته است Ú©Ù‡ این اولین کار موسیقی ایرانی بود Ú©Ù‡ گروهی ایرانی آن را به ملت هدیه می‌کرد. تاثیر این اثر Ùˆ سرود آزادی چنان بود Ú©Ù‡ بیشتر مردم آن را زمزمه می‌کردند Ùˆ این گونه سرنوشت گروه شیدا Ùˆ چاووش رسماً به انقلاب گره خورد.

اما شجریان به صراحت در مصاحبه‌اش با صادق صبا، می‌گوید Ú©Ù‡ علاقه‌ای نداشته از کارهایش به سود انقلاب ÛµÛ· Ùˆ به خصوص شخصیت‌های سیاسی آن استÙاده شود. او از سرود «چاووش ۶» یا همان «سپیده» نام می‌برد Ú©Ù‡ صدا Ùˆ سیمای جمهوری اسلامی سال‌ها از آن به عنوان یک سرود انقلابی برای تبلیغ چهره آیت‌الله خمینی استÙاده کرده: «ایران ای سرای امید، برای حالت رستاخیز در جامعه بود اما بعد از چند وقت آقای خمینی را نشان Ù…ÛŒ دادند. من این را برای ایشان نخواندم اصلا. اصلا برای شخص نبود. اما دیدم ازش استÙاده این جوری می‌شود.»

آذر ۱۳۵۸، درکنسرت گروه شیدا به سرپرستی لطÙÛŒ در دانشگاه ملی تصنی٠معرو٠سپیده با شعر هوشنگ ابتهاج Ùˆ صدای شجریان اجرا شد، تصنیÙÛŒ Ú©Ù‡ آن را کیوان ابتهاج پسر هوشنگ ابتهاج تصادÙا ضبط می‌کند.

همان دوران، ربنا Ú©Ù‡ یکی از چالش‌های سال‌های بعد برای حاکمیت در برخورد با شجریان شد، به سÙارش رادیو Ùˆ تلویزیون وقت ساخته شد:
«برای Ú©Ù…Ú© به رادیو Ùˆ تلویزیون چیزهایی اماده کردم. بعد دیدم Ùتوا گرÙته‌اند از خمینی Ú©Ù‡ موسیقی مخدر است Ùˆ … تابستان ÛµÛ¸ بود. Ú¯Ùتم خداحاÙظ جای من اینجا نیست. دو روز قبل از ماه رمضان بود. من نوار را دادم به آنها. بعد دیدم صدای خود من را پخش کردند. آن نواری Ú©Ù‡ من تهیه کرده بودم را پخش نکردند.»

سال‌های دهه Û¶Û°ØŒ Ùراز مهمی از تاریخ سیاسی معاصر ایران است Ú©Ù‡ با سرکوب گسترده سیاسی، اعدام‌ مخالÙان Ùˆ البته جنگ همراه است. در این سال‌ها شجریان با پرویز مشکاتیان آلبوم‌های تازه‌ای تولید می‌کند، اما از میان آلبوم‌های مشترک آنها «بیداد» به خاطر محتوای سیاسی- اجتماعی آن ویژه است. خود او Ù…ÛŒ گوید: «بیداد اعتراض Û´ سال بعد از به ثمر رسیدن انقلاب ÛµÛ·ØŒ در سال ۶۱، حرÙ‌های زده شده کو؟ قول‌ها کو؟ چرا آنچه مردم می‌خواهند نشده؟»

او می‌خواند:
«شهر یاران بود و خاک مهربانان این دیار
مهربانی کی سر آمد شهریاران چه شد؟»

و تاکید می‌کند: «اعتراض را در جامعه و در درون خودم می دیدم، آمدم بیانش کردم.»

او بدون اشاره به تاریخ مشخصی، از تهدید شدن به مصادره اموالش هم یاد می‌کند: «یکی از آیت‌الله‌ها Ø­Ú©Ù… مصادره اموال داده بود، همه نوارهایم را بردم بیرون. Ùرش Ùˆ مبل را Ú¯Ùتم بیایند ببرند. نوارهایم را سه بار جابه جا کردم، با Ú†Ù‡ گرÙتاری.»

سال Û¸Û° شجریان آلبوم« زمستان است» را منتشر کرد: در میانه دوران اصلاحات اما خود او وقتی از این دوران نقل می‌کند، آن را مشابه زمانه سرایش شعر« زمستان است» Ù…ÛŒ داند. اخوان، این شعر را پس از Û²Û¸ مرداد ۱۳۳۲، زمانی سرود Ú©Ù‡ جامعه در Ø®Ùقان Ùˆ سرکوب بود:
«همان موقع هم Ú©Ù‡ هم خواندم زمستان بود. کسی سلام آدم را پاسح نمی Ú¯Ùت. مردم در یک ناامیدی Ùˆ سردی Ùرو رÙته بودند. وقتی شروع کردم به خواندن مرا با خود می‌برد.»

او درباره این کنسرت‌ها می‌گوید: «اگر عکس خاصی بود نمی‌پذیرÙتم. به اتکای راه خودم Ùˆ احترام به هنرم.»

اما شجریان در تمام کنسرت‌هایی که تلاش کرد بدون حاشیه سیاسی برگزار کند، تصنی٠«مرغ سحر» را به درخواست مردم می‌خواند:
«همان تاثیری که در کلام این تصنی٠است، زبان حال مردم امروز ماست. ظلم ظالم، جور صیاد..، مردم همه با آن می خوانند. اعتراضی است که در جامعه وجود دارد.»

شجریان اما نگران برخورد حکومت نبود Ùˆ از اینکه بازداشتش کنند هراسی نداشت؛ این را به صدای آمریکا Ú¯Ùت.

«این روزها دیگر ایران جای کنسرت دادن نیست»

شجریان در سال Û²Û°Û±Û° در مصاحبه‌ای به «سی ان ان» Ú¯Ùت Ú©Ù‡ حتی یک Ù‡Ùته هم در Û³Û± سالی Ú©Ù‡ تا زمان مصاحبه، از انقلاب گذشته شاد نبوده است. اما حضور اجتماعی Ùˆ سیاسی محمدرضا شجریان پس از انتخابات سال Û±Û³Û¸Û¸ در ایران به اوج خود رسید. او در مصاحبه‌ها Ùˆ Ú¯Ùت وگوهایی Ú©Ù‡ در این دوران انجام داد، هرگز موضع خود را نسبت به آنچه Ú©Ù‡ در خیابان‌های تهران Ùˆ شهرهای دیگر ایران می‌گذشت پنهان نکرد Ùˆ کنسرت‌هایش در ایران قطع شد.

خشم انسانی شجریان به عنوان یک هنرمند بیش از هر چیز با شنیدن سخنرانی محمود احمدی نژاد در میدان ولی عصر تهران به مناسبت پیروزی‌اش برانگیخته شد:
«این آدم آمد در تلویزیون نیشخند زد Ùˆ Ú¯Ùت یک عده خس Ùˆ خاشاک آمده‌اند… من Ú¯Ùتم من صدای این خس Ùˆ خاشاکم. اما خس Ùˆ خاشاک اگر توÙان راه بیÙتد چشم آدم را کور می‌کند.»

او به روشنی احساس می‌کرد که در جامعه خشمی هست: «مردم اگر خشمگین شوند هیچ نیرویی جلویش را نمی‌گیرد.»

دوران Û¸ ساله ریاست جمهوری احمدی نژاد به عنوان یکی از سیاه‌ترین دوران‌ها برای Ùعایت Ùرهنگی Ùˆ هنری اما چیزی نبود Ú©Ù‡ شجریان در عمر خود ندیده باشد:
«۵ سال و ۱۰ سال چیزی در تاریخ نیست، لحظه است. نگران آینده نیستم اما گذر سختی در پیش است. این دو اگر حر٠هم را نشنوند خطرناک است، مردم و حکومت، اما مردم آن چیزی را که بخواهند به دست می‌آورند.»

«زبان آتش» صریح‌ترین واکنش شجریان بود به آنچه در خیابان‌ها می‌گذشت. در حالی Ú©Ù‡ حکومت آشکارا به روی مردم آتش گشوده بود، شجریان از زمین گذاشتن تÙنگ‌ها خواند:
«تÙنگت را زمین بگذار/ Ú©Ù‡ من بیزارم از دیدار این خونبار٠ناهنجار/ تÙنگ٠دست تو یعنی زبان آتش Ùˆ آهن/ من اما پیش این اهریمنی ابزار بنیان‌کن/ندارم جز زبان٠دل/ دلی لبریز٠مهر تو/ تو ای با دوستی دشمن.»

او خود درباره این آهنگ می‌گوید: «بعد از انتخابات چیزهایی دیدیم Ú©Ù‡… آدم به روی برادرش Ú©Ù‡ تÙÙ†Ú¯ نمی کشد.» زبان آتش ساخته خود محمدرضا شجریان Ùˆ با تنظیم مجدد مجید درخشانی، گویای حس Ùˆ حال شجریان است به آنچه در اطراÙØ´ می‌گذشت. پخش این تصنی٠در روزهای اعتراضات Û¸Û¸ برای آنها Ú©Ù‡ در خیابان‌ها شاهد خشونت رسمی علیه مردم بودند، معنای ویژه‌ای داشت Ùˆ به اعتراض‌ها جان می‌بخشید.

شجریان به «سی ان ان» Ú¯Ùت: «من هر جای دنیا Ú©Ù‡ می‌روم Ùˆ می‌بینم Ú©Ù‡ مردم خوشحال Ùˆ شاد هستند دوست دارم، ولی در کشور خودم وقتی Ù…ÛŒ بینم یک زن بدون پشتیبان در کنار خیابان مجبور به سیگارÙروشی است … من این صحنه ها را نمی‌توانم ببینم. هنر در ذات خود یک نوع اعتراض است، برای همین، حکومت‌ها وقتی هنر پا به عرصه تقابل Ù…ÛŒ گذارد از آن وحشت دارند Ùˆ می‌ترسند.»

یکی دیگر از واکنش‌های آشکار محمدرضا شجریان به اتÙاقات پس از انتخابات، نامه‌ا‌ی بود Ú©Ù‡ او به عزت الله ضرغامی رییس صدا Ùˆ سیما نوشت Ùˆ از او خواست تا آثارش را در صدا Ùˆ سیما پخش نکند:
«سرودهایی Ú©Ù‡ خوانده‌ام به‌ویژه سرود ایران، ای سرای امید، متعلق به سال‌های Û±Û³ÛµÛ· Ùˆ Û±Û³ÛµÛ¸ بوده Ùˆ هیچ ارتباطی با شرایط کنونی ندارد.» Ùˆ به «سی ان ان» Ú¯Ùت اگر لازم باشد برای این دوران هم چیزی می‌خواند؛ کما اینکه خوانده است.

او در نامه‌اش تاکید کرد که سازمان صدا و سیما هیچ نقشی در تهیه این آثار نداشته و به حکم قانون و شرع از این سازمان خواسته صدا و آثار او را در هیچ‌یک از واحدهای رادیو و تلویزیون پخش نکند.

Ùˆ در Ú¯Ùت‌وگو با «بی‌بی‌سی» Ú¯Ùت: «در شرایطی Ú©Ù‡ مردم در بهت Ùˆ حیرت هستند Ùˆ به Ú¯Ùته آقای احمدی نژاد، خس Ùˆ خاشاک به حرکت در آمده‌اند، صدای من در صدا Ùˆ سیما جایی ندارد. صدای من صدای خس Ùˆ خاشاک است Ùˆ همیشه هم برای خس Ùˆ خاشاک خواهد بود».

اینجا بود که حکومت هم دیگر تاب نیاورد و پخش دعای ربنا در صدا و سیما ممنوع شد.

در حالی که مدت‌ها بود شجریان کنسرتی در ایران برگزار نمی‌کرد، در سال ۱۳۹۹، حسین نوش‌آبادی سخنگوی وزارت ارشاد، رسما اعلام کرد که محمدرضا شجریان برای برگزاری کنسرت، ممنوعیت قانونی دارد.

او Ú¯Ùته بود: «نمی‌شود Ùردی هم معترض Ùˆ منتقد شدید باشد، ضوابط Ùˆ معیارهای حاکم بر نظام را نپذیرد Ùˆ هم بخواهد کار کند. شجریان باید رÙتارهای گذشته خود را جبران کند Ùˆ به موسیقی ایرانی Ùˆ اسلامی برگردد.»

او در پاسخ به اینکه اگر محمدرضا شجریان درخواست مجوز برای برگزاری کنسرت دهد، مجوز صادر می‌کند یا نه، توضیح داد: «به همین دلیل می‌گویم به لحاظ قانونی؛ یعنی برخی اÙراد برای اجرای کنسرت دارای محدودیت قانونی هستند Ùˆ ما براساس آن ضوابط مجوز‌ها را صادر می‌کنیم Ú©Ù‡ بخشی از آن شامل همین مساله است یعنی اÙرادی Ú©Ù‡ محدودیت Ùˆ ممنوعیت دارند نیز لحاظ می‌شود Ú©Ù‡ دست ما نیست Ùˆ ما تنها موظ٠به رعایت آنها هستیم. ممنوع‌الÙعالیت شدن اÙراد ربطی به وزارت ارشاد ندارد. » نوش‌آبادی در این مصاحبه رسما اعلام کرد Ú©Ù‡ شجریان «محدودیت‌هایی دارد Ú©Ù‡ توسط نهادهای دیگر قرار داده شده است Ùˆ دست ما نیست.»

Ùصل آخر

محمد رضا شجریان در یک پیام ویدیویی Ú©Ù‡ نوروز Û¹Ûµ منتشر شد اعلام کرد Ú©Ù‡ Û±Ûµ سال است با یک بیماری درگیر است. او وعده داده بود Ú©Ù‡ پس از Ø·ÛŒ مراحل درمان به ایران بازمی‌گردد. همان زمان Ùرزاد طالبی، مدیرکل وقت دÙتر موسیقی وزارت ارشاد اسلامی ایران Ú¯Ùت: « ما تمام تلاش خود را خواهیم کرد Ú©Ù‡ موانع Ùعالیت استاد شجریان برداشته شود.» با اینکه پس از تغییر مدیران صدا Ùˆ سیمای جمهوری اسلامی در آستانه ماه رمضان، این انتظار می‌رÙت Ú©Ù‡ ربنای شجریان باز از رادیو Ùˆ تلویزیون ایران پخش شود، روزنامه کیهان، در صÙحه اول عکسی از شجریان را با چهره‌هایی مانند بهروز وثوقی Ùˆ گوگوش منتشر کرد Ùˆ از او به عنوان یک «هنرمند Ùاسد» یاد کرد.

تابستان ۹۵، مقامات وزارت ارشاد در واکنش‌هایی اعلام کردند Ú©Ù‡ برای سلامت شجریان، اقدامات لازم را انجام خواهند داد. Ù‡Ùته اول شهریور، یک روزنامه‌نگار ایرانی در توئیتی Ú©Ù‡ از نشست با معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد ارسال کرد، خبر داد Ú©Ù‡ یکی از دستورکارهای این جلسه احتمالات Ùˆ استراتژی رسانه‌ای وزارت ارشاد درمواجهه با رویدادی مرتبط با سلامت استاد شجریان بررسی شده است.

شجریان اما تا آخرین روزهای حیات خود Ùرصت Ùˆ امکان برگزاری کنسرت در ایران را نیاÙت Ùˆ سیر تاریخی زندگی او نشان می‌دهد Ú©Ù‡ این Ùرصت نه به خاطر مهمان Û±Ûµ ساله او، سرطان، Ú©Ù‡ به خاطر کینه دیرین نهادهای تصمیم‌گیرنده از شخصیت Ùˆ واکنش‌های آشکار سیاسی او بوده است.