گزارش۱: محاکمه‌ای تاریخی در ارتباط با اعدام‌های دسته‌جمعی ۱۳۶۷ در دادگاه ناحیۀ استکهلم

در ۱۹ آبان ۱۳۹۸، حمید نوری، شهروند ایران، پس از ورود به سوئد از طریق فرودگاه آرلاندا در حومۀ استکلهم از سوی مقامات محلی به خاطر مظنون بودن به دست داشتن در اعدامهای دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در «تابستان سیاه» ۱۳۶۷ بازداشت شد. بازداشت او در پی  گزارشی که یک دفتر حقوقی در بریتانیا در آبان […]