گزارش۱: محاکمه‌ای تاریخی در ارتباط با اعدام‌های دسته‌جمعی ۱۳۶۷ در دادگاه ناحیۀ استکهلم

در Û±Û¹ آبان ۱۳۹۸، حمید نوری، شهروند ایران، پس از ورود به سوئد از طریق Ùرودگاه آرلاندا در حومۀ استکلهم از سوی مقامات محلی به خاطر مظنون بودن به دست داشتن در اعدامهای دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در «تابستان سیاه» Û±Û³Û¶Û· بازداشت شد. بازداشت او در پی  گزارشی Ú©Ù‡ یک دÙتر حقوقی در بریتانیا در آبان […]