نقدی بر دو فیلم ایرانی

پسر – مادر  فیلمسازان‭ ‬زن‭ ‬ایرانی‭ ‬دارند‭ ‬سینمای‭ ‬مردانه‭ ‬ایران‭ ‬را‭ ‬دچار‭ ‬تحول‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬سوژه‭ ‬هایی‭ ‬که‭ ‬انتخاب‭ ‬می‭ ‬کنند،‭ ‬با‭ ‬حساسیت‭ ‬و‭ ‬دید‭ ‬زنانه‭ ‬و‭ ‬احساسی،‭ ‬شدیداً‭ ‬در‭ ‬دل‭ ‬و‭ ‬روح‭ ‬تماشاگر‭ ‬هر‭ ‬جامعه‭  ‬یی‭ ‬اثر‭ ‬میگذارند‭ ‬و‭ ‬توانسته‌اند‭ ‬جای‭ ‬ویژه‌ای‭ ‬برای‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬سینمای‭ ‬ایران‭ ‬به‭ ‬وجود‭ ‬بیاورند‭.‬ فیلم‭ ‬اپسر‭-‬مادرب‭ ‬ساختهامهناز‭ ‬محمدیب‭ […]