ایران در آستانه بحران آب و غذا به دلیل خشکسالی؛

ایران در آستانه بحران آب Ùˆ غذا به دلیل خشکسالی؛ در مقیاس کشوری، ذخایر آب زیرزمینی ایران با کاهش Ûµ/Û²Ûµ کیلومتر مکعب در سال، از سال Û±Û³Û¸Û± تا Û±Û³Û¹Û´ با کاهش ۱۷۵۲درصدی در Û±Û´ سال مواجه شده‌اند. این میزان تخلیه آب‌های زیر زمینی در دشت‌های ایالات متحده آمریکا Ø·ÛŒ سال‌های Û±Û¹ÛµÛ° تا Û²Û°Û°Û· یعنی در […]