گزارش۱: محاکمه‌ای تاریخی در ارتباط با اعدام‌های دسته‌جمعی ۱۳۶۷ در دادگاه ناحیۀ استکهلم