ایران در آستانه بحران آب و غذا به دلیل خشکسالی؛

ایران در آستانه بحران آب و غذا به دلیل خشکسالی؛ در مقیاس کشوری، ذخایر آب زیرزمینی ایران با کاهش ۵/۲۵ کیلومتر مکعب در سال، از سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۴ با کاهش ۱۷۵۲درصدی در ۱۴ سال مواجه شده‌اند. این میزان تخلیه آب‌های زیر زمینی در دشت‌های ایالات متحده آمریکا طی سال‌های ۱۹۵۰ تا ۲۰۰۷ یعنی در […]