«ایران باید صدا داشته باشد!»

 «ایران باید صدا داشته باشد!»

علی‭ ‬میرفطروس

 به شاهزاده رضا پهلوی گفتم: وظیفۀ شما این نیست که هر از گاهی بیائید و «فیل»ی هوا کنید و بروید!  وظیفۀ شما تشکیل «کمیتۀ نجات ملّی» یا یک«دولت موقّتِ در تبعید» است. بقول محمدعلی فروغی: ایران باید صدا داشته باشد!

سخن‭ ‬محمدعلي‭ ‬فروغي‭ ‬در‭ ‬كنفرانس‭ ‬صلح‭ ‬پاريس‭ (‬1919‭) ‬پس‭ ‬از‭ ‬گذشتِ‭ ‬100‭ ‬سال،‭ ‬گوئي‭ ‬امروز‭ ‬نيز‭ ‬سرشت‭ ‬و‭ ‬سرنوشت‭ ‬ايران‭ ‬را‭ ‬تشكيل‭ ‬مي‭ ‬دهد‭:‬

– «ایران باید صدا داشته باشد…  ایران افکار عامه ندارد. اگر افکار عامه می‌داشت به این روز نمی‌افتاد و همۀ مقاصد حاصل می‌شد. اصلاحِ حالِ ایران و وجود آن متعلق به افکار عامه است … افسوس، بس که گفتم زبان من فرسود».

سال‭ ‬ها‭ ‬پيش‭ ‬در‭ ‬جلسه‭ ‬اي‭ -‬با‭ ‬حضور‭ ‬مهندس‭ ‬هوشنگ‭ ‬كردستاني‭ (‬عضو‭ ‬شوراي‭ ‬مركزي‭ ‬جبهة‭ ‬ملّي،مخالف‭ ‬خط‭ ‬دكترسنجابي‭ ‬در‭ ‬حمايت‭ ‬از‭ ‬خميني‭) ‬و‭ ‬روزنامه‭ ‬نگارِ‭ ‬پيشكسوت‭ – ‬استاد‭ ‬احمد‭ ‬احرار‭ – ‬به‭ ‬شاهزاده‭ ‬رضا‭ ‬پهلوي‭ ‬گفتم‭:‬

‭- ‬وظيفة‭ ‬شما‭ ‬اين‭ ‬نيست‭ ‬كه‭ ‬هر‭ ‬از‭ ‬گاهي‭ ‬بيائيد‭ ‬و‭ ‬‮«‬فيل‮»‬ي‭ ‬هوا‭ ‬كنيد‭ ‬و‭ ‬برويد‭! ‬وظيفة‭ ‬شما‭ ‬تشكيل‭ ‬يك‭ ‬‮«‬كميتة‭ ‬نجات‭ ‬ملّي‮»‬‭ ‬يا‭ ‬يك‭ ‬‮«‬دولت‭ ‬موق‭ ‬ّتِ‭ ‬در‭ ‬تبعيد‮»‬‭ ‬است‭. ‬روشن‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬عُرف‭ ‬حقوق‭ ‬بين‭ ‬الملل‭ ‬هيچ‭ ‬دولتي‭ ‬در‭ ‬آغاز‭ ‬شما‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬رسميّت‭ ‬نخواهد‭ ‬شناخت،‭ ‬امّا‭ ‬اگر‭ ‬‮«‬ويترين‭ ‬سياسيِ‮»‬‭ ‬شما‭ ‬از‭ ‬شخصيّت‭ ‬هاي‭ ‬محبوب،موجّه‭ ‬و‭ ‬ملّي‭ ‬تشكيل‭ ‬شود،‭ ‬آنگاه‭ ‬در‭ ‬محافل‭ ‬بين‭ ‬المللي‭ ‬صداي‭ ‬شما‭ ‬شنيده‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭. ‬اين‭ ‬را‭ ‬كسي‭ ‬به‭ ‬شما‭ ‬مي‭ ‬گويد‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬همة‭ ‬اين‭ ‬سالهاي‭ ‬خاموشي‭ ‬و‭ ‬فراموشي‭ ‬در‭ ‬غُبارزُدائي‭ ‬از‭ ‬دوران‭ ‬رضاشاه‭ ‬و‭ ‬محمدرضاشاه‭ ‬بيش‭ ‬از‭ ‬همه‭ ‬كوشيده‭ ‬و‭ ‬دشنه‭ ‬و‭ ‬دشنام‭ ‬بسياراني‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬جان‭ ‬خريده‭ ‬است‭!‬

بعد‭ ‬گفتم‭:  ‬آيا‭ ‬مي‭ ‬دانيد‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬ديكتاتوري‭ ‬سرهنگ‭ ‬ها‭ ‬در‭ ‬يونان‭ ‬چرا‭ ‬سلطنت‭ ‬به‭ ‬يونان‭ ‬باز‭ – ‬نگشت؟

شاهزاده‭ ‬گفتند‭: ‬نه‭!‬

گفتم‭: ‬براي‭ ‬اينكه‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬ديكتاتوري‭ ‬سرهنگ‭ ‬ها،‭ ‬مردم‭ ‬آتن‭ ‬و‭ ‬ديگر‭ ‬شهرهاي‭ ‬يونان‭ ‬بر‭ ‬روي‭ ‬ديوارها‭ ‬نوشته‭ ‬بودند‭:‬

‭- ‬آن‭ ‬روز‭ ‬كه‭ ‬ملّت‭ – ‬به‭ ‬سان‭ ‬يك‭ ‬بخاري‭ ‬كوچك‭ ‬و‭ ‬تنها‭ – ‬فرو‭ ‬مي‭ ‬مُرد‭ ‬اعليحضرت‭ ‬كنستانتين‭ ‬دوم‭ ‬كجا‭ ‬بودند؟‭ ‬و‭ ‬چه‭ ‬مي‭ ‬كردند؟‭!‬

‭***‬

امروز‭(‬12‭ ‬فروردين‭)‬،‭ ‬روز‭ ‬رفراندوم‭ ‬جمهوري‭ ‬اسلامي‭ ‬است،رفراندومي‭ ‬كه‭ ‬مردم‭ ‬عادي‭ ‬از‭ ‬محتواي‭ ‬آن‭ ‬خبري‭ ‬نداشتند‭ ‬و‭ ‬بسياري‭ ‬از‭ ‬روشنفكران‭ ‬و‭ ‬رهبران‭ ‬سياسي‭ ‬نيز‭ – ‬در‭ ‬ضديّت‭ ‬با‭ ‬شاه‭ – ‬چنان‭ ‬مست‭ ‬و‭ ‬مسموم‭ ‬شده‭ ‬بودند‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬اعتقاد‭ ‬به‭: ‬‮«‬ديو‭ ‬چو‭ ‬بيرون‭ ‬رَوَد،‭ ‬فرشته‭ ‬درآيد‭!‬‮»‬،‭ ‬گوري‭ ‬براي‭ ‬ملّت‭ ‬ما‭ ‬كَندند‭ ‬كه‭ ‬سرانجام‭ ‬همة‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬خُفتيم‭.‬

در‭ ‬تاريخ‭ ‬معاصر‭ ‬ايران‭ ‬چنين‭ ‬رفراندومِ‭ ‬بي‭ ‬سابقه‭ ‬اي‭ ‬تنها‭ ‬در‭ ‬زمان‭ ‬دكتر‭ ‬مصدّق‭ -‬براي‭ ‬انحلال‭ ‬مجلس‭ ‬هفدهم‭- ‬انجام‭ ‬شده‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬وجود‭ ‬مخالفت‭ ‬هاي‭ ‬بسياري‭ ‬از‭ ‬رهبران‭ ‬جبهة‭ ‬ملّي‭(‬از‭ ‬جمله‭ ‬دكتر‭ ‬غلامحسين‭ ‬صديقي،دكتر‭ ‬عبدالله‭ ‬معظّمي‭ ‬،‭ ‬دكتر‭ ‬سنجابي،دكتر‭ ‬مظفر‭ ‬بقائي،خليل‭ ‬ملكي،داريوش‭ ‬فروهر‭ ‬و‭…) ‬با‭ ‬گذاشتن‭ ‬دو‭ ‬صندوق‭ ‬رأي‭ ‬جداگانه‭ ‬در‭ ‬دو‭ ‬نقطة‭ ‬تهران‭ ‬از‭ ‬مردم‭ ‬خواسته‭ ‬شده‭ ‬بود‭ ‬تا‭ ‬با‭ ‬‮«‬آري‭!‬‮»‬‭ ‬يا‭ ‬‮«‬نه‭!‬‮»‬‭ ‬اراده‭ ‬و‭ ‬آراي‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬ابراز‭ ‬كنند‭!…‬محمود‭ ‬نريمان‭(‬يكي‭ ‬از‭ ‬شريف‭ ‬ترين‭ ‬و‭ ‬صديق‭ ‬ترين‭ ‬ياران‭ ‬مصدّق‭) ‬بعدها‭ ‬به‭ ‬دكتر‭ ‬صديقي‭ ‬گفت‭:‬

‭- ‬‮«‬تاريخ،‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬خاطر‭ ‬اين‭ ‬اشتباه‭ [‬رفراندومِ‭ ‬انحلال‭ ‬مجلس‭] ‬نخواهد‭ ‬بخشيد‮»‬‭.‬

‭***‬

شرايط‭ ‬هولناك‭ ‬كرونا‭ ‬در‭ ‬ايران‭ ‬و‭ ‬بي‭ ‬لياقتي‭ ‬رهبران‭ ‬جمهوري‭ ‬اسلامي‭ ‬براي‭ ‬خريدِ‭ ‬واكسن‭ ‬و‭ ‬مديريّت‭ ‬اين‭ ‬بحران،‭ ‬مصداقِ‭ ‬كُشتارِ‭ ‬جمعي‭ ‬و‭ ‬جنايت‭ ‬عليه‭ ‬بشريّت‭ ‬است‭. ‬به‭ ‬ياد‭ ‬روايت‭ ‬جعفر‭ ‬شهري‭ ‬در‭ ‬كتاب«تهران‭ ‬قديم‮»‬‭ ‬مي‭ ‬افتم‭ ‬كه‭ ‬دربارة‭ ‬قحطيِ‭ ‬هولناك‭ ‬سالهاي‭ ‬جنگِ‭ ‬جهاني‭ ‬اوّل‭(‬1917-1918‭) ‬و‭ ‬مرگ‭ ‬نيمي‭ ‬از‭ ‬جمعيّت‭ ‬ايران‭ ‬نوشت‭:‬

‭- ‬‮«‬در‭ ‬اين‭ ‬قحطي‭ ‬،كار‭ ‬مردم‭ ‬به‭ ‬خوردن‭ ‬مردار‭ ‬و‭ ‬خون‭ ‬و‭ ‬مانند‭ ‬آن‭ ‬رسيده،‭ ‬گوشت‭ ‬خر‭ ‬و‭ ‬اسب‭ ‬و‭ ‬قاطر‭ ‬و‭ ‬سگ‭ ‬و‭ ‬گربه‭ ‬از‭ ‬بهترين‭ ‬مأكول‭ ‬به‭ ‬شمار‭ ‬آمده،‭ ‬پوستِ‭ ‬خيك‭ ‬و‭ ‬كوبيدة‭ ‬استخوان‭ ‬و‭ ‬خيساندة‭ ‬برگ‭ ‬خشك،‭ ‬در‭ ‬زمرة‭ ‬مائده‏ها‭ ‬به‭ ‬حساب‭ ‬مي‏آمد‭ ‬تا‭ ‬آنجا‭ ‬كه‭ ‬گوشت‭ ‬بدن‭ ‬اموات‭ ‬و‭ ‬اجساد‭ ‬مردگان‭ ‬و‭ ‬بدن‭ ‬اطفال‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬مي‏خوردند‭. ‬در‭ ‬همين‭ ‬قحطي،‭ ‬نيمي‭ ‬از‭ ‬جمعيت‭ ‬پايتخت‭ ‬از‭ ‬گرسنگي‭ ‬تلف‭ ‬شده،‭ ‬اجساد‭ ‬گرسنگان‭ ‬در‭ ‬گوشه‭ ‬و‭ ‬كنار‭ ‬كوچه‭ ‬و‭ ‬بازار‭- ‬هيزم‏وار‭- ‬بر‭ ‬روي‭ ‬هم‭ ‬انباشته‭ ‬شده،‭ ‬كفن‭ ‬و‭ ‬دفن‭ ‬آنها‭ ‬ميّسر‭ ‬نمي‏گرديد‭ ‬و‭ ‬قيمت‭ ‬گندم‭ ‬از‭ ‬خرواري‭ ‬4‭ ‬تومان‭ ‬به‭ ‬400‭ ‬تومان‭ ‬و‭ ‬جُو،‭ ‬از‭ ‬صد‭ ‬من‭ ‬2‭ ‬تومان‭ ‬به‭ ‬200‭ ‬تومان‭ ‬رسيده،‭ ‬هنوز‭ ‬دارندگان‭ ‬و‭ ‬محتكران‭ ‬حاضر‭ ‬به‭ ‬فروش‭ ‬آنها‭ ‬نمي‭ ‬شدند‭.‬‮»‬

درآن‭ ‬شرايط‭ ‬مرگ‭ ‬و‭ ‬زندگي،‭ ‬احمدشاه‭ ‬قاجار،‭ ‬گندم‭ ‬،‭ ‬برنج‭ ‬و‭ ‬آذوقه‭ ‬هاي‭ ‬فراواني‭ ‬احتكار‭ ‬كرده‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬حاضربه‭ ‬فروش‭ ‬آن‭ ‬ها‭ ‬نبود‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬وجود‭ ‬گرفتنِ‭ ‬بهاء‭ ‬ارزاق‭ ‬‮«‬به‭ ‬قيمت‭ ‬روز‮»‬،‭ ‬از‭ ‬تحويل‭ ‬ارزاق‭ ‬به‭ ‬رئيس‭ ‬‏الوزراي‭ ‬خود‭(‬دولتمردِ‭ ‬خوشنام،مستوفي‭ ‬الممالك‭)‬و‭ ‬زرتشتي‭ ‬نيكوكار‭(‬ارباب‭ ‬كيخسرو‭ ‬زرتشتي‭)‬خودداري‭ ‬كرد‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬بهانه‭ ‬كه‭: ‬‮«‬چون‭ ‬دولت‭ ‬بيش‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬مقدار‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬بدهكار‭ ‬است،‭ ‬من‭ ‬جو‭ ‬و‭ ‬گندمِ‭ ‬فروخته‭ ‬شده‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬بابت‭ ‬عليق‭ ‬و‭ ‬جيرة‭ ‬خودم‭ ‬محسوب‭ ‬داشتم‭!‬‮»‬‭.‬

ارتش‭ ‬اشغالگرِ‭ ‬انگليس‭ ‬با‭ ‬جلوگيري‭ ‬از‭ ‬تقسيم‭ ‬ارزاق‭(‬حتّي‭ ‬كمك‭ ‬هاي‭ ‬غذائي‭ ‬دولت‭ ‬آمريكا‭) ‬قحطي‭ ‬موجود‭ ‬را‭ ‬تشديدكرد‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬نوعي‮«‬سياستِ‭ ‬كُشتارِ‭ ‬جمعي‮»‬‭ ‬كوشيد‭ ‬تا‭ ‬حاكميّت‭ ‬سياسي‭ ‬و‭ ‬منابع‭ ‬ملّي‭ ‬ايران‭(‬خصوصاً‭ ‬نفت‭)‬را‭ ‬در‭ ‬سلطة‭ ‬كامل‭ ‬خود‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭. ‬به‭ ‬قول‭ ‬ملك‭ ‬الشعراي‭ ‬بهار‭:‬

ظلمی‭ ‬که‭ ‬انگلیس‭ ‬درین‭ ‬خاک‭ ‬وُ‭ ‬آب‭ ‬کرد

نهابیوَراسبب‭ ‬کرد‭ ‬وُ‭ ‬نه‭ ‬اافراسیابب‭ ‬کرد

از‭ ‬جور‭ ‬وُ‭ ‬ظلمِ‭ ‬تازی‭ ‬وُ‭ ‬تاتار‭ ‬در‭ ‬گذشت‭-‬

ظلمی‭ ‬که‭ ‬انگلیس‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬خاک‭ ‬وُ‭ ‬آب‭ ‬کرد

بشنو‭ ‬حدیث‭ ‬آنچه‭ ‬درین‭ ‬مُلکِ‭ ‬بیگناه

از‭ ‬دیرباز‭ ‬تا‭ ‬به‭ ‬کنون‭ ‬آن‭ ‬جناب‭ ‬کرد‭…‬

در‭ ‬آن‭ ‬زمان،‭ ‬ایران‭ ‬در‭ ‬زیرِ‭ ‬سنگ‭ ‬آسیابِ‭ ‬دو‭ ‬اَبَرقدرت‭ ‬قاهر‭(‬روس‭ ‬و‭ ‬انگلیس‭) ‬هر‭ ‬روز‭ ‬خُردتر‭ ‬و‭ ‬خراب‭ ‬تر‭ ‬شده‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬دولتمردانِ‭ ‬عرصۀ‭ ‬شطرنجِ‭ ‬سیاست‭ ‬در‭ ‬ایران،گاه،ماتِ‭ ‬سیاستتهای‭ ‬دولت‭ ‬انگلیس‭ ‬و‭ ‬زمانی،مرعوب‭ ‬سیاست‭ ‬های‭ ‬روسیّه‭ ‬بودند‭. [‬در‭ ‬ادبیّات‭ ‬این‭ ‬دوره‭ ‬از‭ ‬دولت‭ ‬انگلیس‭ ‬به‭ ‬عنوانانهنگ‭ ‬دریاب‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬روسیّه‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬اخرس‭ ‬سفیدب‭ ‬یاد‭ ‬می‭ ‬شد‭!].‬

حال،به‭ ‬جاي‭ ‬دو‭ ‬اَبَرقدرت‭ ‬روس‭ ‬و‭ ‬انگليس،‭ ‬اينك‭ ‬چين‭ (‬اژدهاي‭ ‬زرد‭) ‬و‭ ‬رو‭ ‬سيه‭ (‬خرس‭ ‬سفيد‭)‬به‭ ‬تاراج‭ ‬ايران‭ ‬نشسته‭ ‬اند‭. ‬دريغا‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬قافلة‭ ‬غافلِ،‭ ‬نَه‭ ‬تني‭ ‬هوشيار‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬نَه‭ ‬چشمي‭ ‬بيدار‭ ‬تا‭ ‬صدائي‭ ‬بقول‭ ‬محمدعلي‭ ‬فروغي‮«‬صداي‭ ‬ايران‮»‬‭ ‬باشد‭. ‬خيلي‭ ‬ها‭- ‬لميده‭ ‬بر‭ ‬بسترِ‭ ‬ايدئولوژي‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬مصالح‭ ‬سياسي‭ ‬خود‭ – ‬مجنون‭ ‬وار‭ ‬براي‭ ‬‮«‬ليلاي‭ ‬وطن‮»‬،‭ ‬قصّه‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬مرثيه‭ ‬ها‭ ‬مي‭ ‬گويند‭ ‬بي‭ ‬آنكه‭ ‬گامي‭ ‬كارساز‭ ‬براي‭ ‬نجات‭ ‬وطن‭ ‬بردارند‭:‬

جمله‭ ‬مجنونند‭ ‬وُ‭ ‬لیلای‭ ‬وطن‭ ‬در‭ ‬دستِ‭ ‬غیر

هی‭ ‬لمیده،صحبت‭ ‬از‭ ‬لیلی‭ ‬و‭ ‬مجنون‭ ‬می‭ ‬کنند

بهرحال،‭ ‬اين‭ ‬روزها‭ ‬شعرِ‭ ‬ملك‭ ‬الشعراي‭ ‬بهار‭ ‬بدجوري‭ ‬روح‭ ‬وُ‭ ‬روانِ‭ ‬مرا‭ ‬تسخير‭ ‬كرده‭ ‬است‭:‬

ای‭ ‬خطۀ‭ ‬ایرانِ‭ ‬مهین‭!  ‬ای‭ ‬وطن‭ ‬من‭!‬

ای‭ ‬گشته‭ ‬به‭ ‬مهرِ‭ ‬تو‭ ‬عجین‭ ‬جان‭ ‬وُ‭ ‬تن‭ ‬من

دردا‭ ‬وُ‭ ‬دریغا‭ ‬که‭ ‬چنان‭ ‬گشتی‭ ‬بی‭ ‬برگ

کز‭ ‬بافتۀ‭ ‬خویش‭ ‬نداری‭ ‬کفنِ‭ ‬من

بسیار‭ ‬سخن‭ ‬گفتم‭ ‬در‭ ‬تعزیتِ‭ ‬تو

آوخ‭ ‬که‭ ‬نگریانَد‭ ‬کس‭ ‬را‭ ‬سخن‭ ‬من

وانگاه‭ ‬نیوشند‭ ‬سخن‭ ‬های‭ ‬مرا‭ ‬خلق

کز‭ ‬خونِ‭ ‬من‭ ‬آغشته‭ ‬شود‭ ‬پیرهن‭ ‬من

دور‭ ‬از‭ ‬تو‭ ‬گل‭ ‬وُ‭ ‬لاله‭ ‬وُ‭ ‬سرو‭ ‬وُ‭ ‬سَمنم‭ ‬نیست

ای‭ ‬باغِ‭ ‬گل‭ ‬وُ‭ ‬لاله‭ ‬وُ‭ ‬سرو‭ ‬وُ‭ ‬سَمنِ‭ ‬من

امروز‭ ‬همی‭ ‬گویم‭ ‬با‭ ‬محنتِ‭ ‬بسیار‭:‬

دردا‭ ‬وُ‭ ‬دریغا‭! ‬وطن‭ ‬من‭ ‬،‭ ‬وطن‭ ‬من