«حادثه تهران»  يا «جیمز باند در ايران»

«حادثه تهران»  يا «جیمز باند در ايران»

‬را‭ ‬آزمايش‭ ‬كنند‭. ‬اما‭ ‬چند‭ ‬خرابكار‭ ‬با‭ ‬حمله‭ ‬به‭ ‬محل‭ ‬و‭ ‬كشتن‭ ‬روسها‭ ‬موشك‭ ‬دو‭ ‬سه‭ ‬متري‭ ‬را‭ ‬مي‭ ‬دزدند‭ ‬و‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬هلي‭ ‬كوپتر‭ ‬به‭ ‬مقصدي‭ ‬نامعلوم‭ ‬مي‭ ‬برند‭.  ‬خبر‭ ‬به‭ ‬گوش‭ ‬امريكا‭ ‬مي‭ ‬رسد‭ ‬و‭ ‬اسياب‭ ‬مامور‭ ‬زبردست‭ ‬خود‭ ‬اپیتر‭ ‬گریوزب‭ (‬بازيگر‭ ‬سريال‭ ‬تلويزيوني‭ ‬ابالاتر‭ ‬از‭ ‬خطرب‭ ‬آن‭ ‬زمان‭) ‬را‭ ‬به‭ ‬ايران‭ ‬اعزام‭ ‬مي‌كند‭. ‬وقتي‭ ‬او‭ ‬وارد‭ ‬فرودگاه‭ ‬مي‭ ‬شود‭ ‬اولين‭ ‬كاري‭ ‬كه‭ ‬مي‭ ‬كند‭ ‬روزنامه‭ ‬یی‭ ‬مي‌خرد‭ ‬و‭ ‬چند‭ ‬قرآن‭ ‬پول‭ ‬خرد‭ ‬كف‭ ‬دست‭ ‬روزنامه‭ ‬فروش‭ ‬مي‌گذارد‭. ‬از‭ ‬اینجا‭ ‬بدترين‭ ‬فيلمي‭ ‬كه‭ ‬مي‌توان‭ ‬تصورش‭ ‬را‭ ‬کرد‭ ‬آغاز‭ ‬مي‌شود‭.  ‬به‭ ‬آبادان‭ ‬مي‌رود‭ .‬يك‭ ‬دعواي‭ ‬جانانه‭ ‬با‭ ‬چند‭ ‬نفر‭ ‬روي‭ ‬پشت‭ ‬بام‭ ‬هاي‭ ‬آنجا‭ ‬انجام‭ ‬مي‭ ‬دهد‭. ‬زد‭ ‬و‭ ‬خورد‭ ‬به‭ ‬بازار‭ ‬ميوه‭ ‬فروش‌ها‭ ‬سرايت‭ ‬مي‭ ‬كند‭ ‬و‭ ‬چند‭ ‬نفر‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬ضرباتي‭ ‬روی‭ ‬تلی‭ ‬از‭ ‬سبزيجات‭ ‬ولو‭ ‬مي‌كند‭.  ‬بعد‭ ‬دوان‭ ‬دوان‭ ‬خودش‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬فرودگاه‭ ‬می‭ ‬رساند‭ ‬و‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬با‭ ‬راننده‭ ‬تاكسي‭ ‬سر‭ ‬كرايه‭ ‬چانه‭ ‬مي‌زند‭ ‬تا‭ ‬بلاخره‭ ‬20‭ ‬دلار‭ ‬به‭ ‬او‭ ‬مي‌دهد‭ ‬و‭ ‬سوار‭ ‬هواپيما‭ ‬مي‭ ‬شود‭.  ‬بعد‭ ‬به‭ ‬مهمانسراي‭ ‬شاه‭ ‬عباس‭ ‬مي‭ ‬رود‭ ‬و‭ ‬چون‭ ‬ارزرویشنب‭ ‬ندارد،‭ ‬کارمند‭ ‬هتل،‭ ‬اپوری‭ ‬بناییب‭ ‬را‭ ‬صدا‭ ‬می‭ ‬کند‭ ‬و‭ ‬او‭ ‬می‭ ‬گوید‭ ‬به‭ ‬ابارب‭ ‬برود‭ ‬تا‭ ‬اتاقش‭ ‬آماده‭ ‬شود‭. ‬صحنه‭ ‬بعدی‭ ‬قمارخانه‭ ‬هتل‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬صاحبش‭ ‬اکورت‭ ‬یورکیتزب‭ (‬بازيگر‭ ‬آلماني‭) ‬است‭ ‬و‭ ‬اينجا‭ ‬هم‭ ‬یک‭ ‬صحنه‭  ‬زد‭ ‬وخورد‭  ‬و‭ ‬كتك‭ ‬كاري‭ ‬صورت‭ ‬مي‭ ‬گيرد‭. ‬چند‭ ‬پاسبان‭ ‬سر‭ ‬مي‭ ‬رسند،‭ ‬همه‭ ‬را‭ ‬دستگير‭ ‬مي‭ ‬كنند‭ ‬،‭ ‬الا‭  ‬اپیتر‭ ‬گریورزب‭ ‬را‭! ‬چرايش‭ ‬معلوم‭ ‬نیست‭ ‬و‭ ‬اهميتي‭ ‬هم‭ ‬ندارد‭ ‬چون‭ ‬اين‭ ‬فيلم‭ ‬آنچنان‭ ‬بد‭ ‬ساخته‭ ‬شده‭ ‬كه‭ ‬هيچ‭ ‬چيزي‭ ‬تماشاگر‭ ‬را‭ ‬متعجب‭ ‬نمي‭ ‬كند‭.‬

راديوی‭ ‬اتاق‭ ‬اگریوزب‭ ‬هم‭ ‬فعاليت‌هاي‭ ‬آیت‭ ‬الله‭ ‬خمینی‭ ‬را‭ ‬پخش‭ ‬می‭ ‬کند‭ ‬و‭ ‬فیلم‭ ‬با‭ ‬یک‭ ‬صحنه‭ ‬عشقبازی‭ ‬میاناگریوزب‭ ‬و‭ ‬زن‭ ‬برهنه‭ ‬یی‭ ‬ادامه‭ ‬پیدا‭ ‬می‌کند‭.‬ت‭ ‬بعد‭ ‬برای‭ ‬یافتن‭ ‬مامور‭ ‬روسی‭ ‬به‭ ‬محلی‭ ‬می‭ ‬روند‭. ‬آنجا‭ ‬جند‭ ‬خرابکار‭ ‬سر‭ ‬می‌رسند‭ ‬و‭ ‬طرفین‭ ‬شروع‭ ‬می‌کنند‭ ‬به‭ ‬تیراندازی‭ ‬و‭ ‬عجبا‭ ‬که‭ ‬هیچکدام‭ ‬از‭ ‬گلوله‭ ‬ها‭ ‬کسی‭ ‬را‭ ‬زخمی‭ ‬نمی‌کند‭! ‬محل‭ ‬در‭ ‬خارج‭ ‬شهر‭ ‬است‭.  ‬اما‭ ‬یکباره‭ ‬یک‭ ‬ماشین‭ ‬پلیس‭ ‬در‭ ‬حالیکه‭ ‬آژیرش‭ ‬بلند‭ ‬است‭ ‬وارد‭ ‬معرکه‭ ‬می‭ ‬شود،‭ ‬اما‭ ‬روی‭ ‬بدنه‭ ‬ماشین‭ ‬چیزی‭ ‬از‭ ‬پلیس‭ ‬بودنش‭ ‬به‭ ‬چشم‭ ‬نمی‭ ‬خورد‭ .‬پاسبان‭ ‬هااگریوزب‭ ‬و‭ ‬همدست‭ ‬روسی‭ ‬اش‭ ‬را‭ ‬دستگیر‭ ‬می‌کنند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬زندان‭ ‬می‌برند‭. ‬در‭ ‬اینجا‭ ‬سر‭  ‬و‭ ‬کله‭ ‬ی‭ ‬اپوری‭ ‬بناییب‭ ‬با‭ ‬لباس‭ ‬شیک‭ ‬و‭ ‬پیک‭ ‬شهربانی‭ ‬و‭ ‬یک‭ ‬سری‭ ‬مدال‭ ‬روی‭ ‬سینه‭ ‬پیدا‭ ‬می‌شود‭ ‬که‭ ‬جهت‭ ‬ماموریتی‭ ‬سّری‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬کارمند‭ ‬آن‭ ‬هتل‭ ‬جا‭ ‬زده‭ ‬بود‭. ‬باز‭  ‬به‭ ‬یکباره‭ ‬و‭ ‬بدون‭ ‬مقدمه‭ ‬آنها‭  ‬عازم‭ ‬روستایی‭ ‬در‭ ‬جنوب‭ ‬می‭ ‬شوند‭ ‬تا‭ ‬مامور‭ ‬فراری‭ ‬را‭ ‬پیدا‭ ‬کنند‭.  ‬یک‭ ‬مقداری‭ ‬هم‭ ‬تیراندازی‭ ‬میان‭ ‬چند‭ ‬قایق‭ ‬و‭ ‬سرنشینان‭ ‬آنها‭ ‬انجام‭ ‬می‭ ‬دهند‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬وجود‭ ‬اینکه‭ ‬هدف‭ ‬از‭ ‬همه‭ ‬این‭ ‬آرتیست‭ ‬بازی‭ ‬ها‭ ‬خنثیی‭  ‬کردن‭ ‬طرح‭ ‬انهدام‭ ‬محل‭ ‬کنفرانس‭ ‬که‭ ‬قرار‭ ‬است‭ ‬در‭ ‬جزیره‭ ‬کیش‭ ‬صورت‭ ‬بگیرد‭ ‬هست،‭ ‬فقط‭ ‬دو‭ ‬نفر‭ ‬ملوان‭ ‬تفنگ‭ ‬بدست‭ ‬به‭ ‬همراه‭ ‬دختره‭ ( ‬پوری‭ ‬بنایی‭ ) ‬و‭ ‬آرتیسته‭ (‬پیتر‭ ‬گریوز‭) ‬و‭ ‬روسه‭ ‬وارد‭ ‬عملیات‭ ‬می‌شوند،‭ ‬اما‭ ‬در‭ ‬همان‭ ‬دم،‭ ‬ملوانها‭ ‬تیر‭  ‬می‭ ‬خورند‭ ‬و‭ ‬کشته‭ ‬می‭ ‬شوند‭ ‬و‭ ‬متعاقب‭ ‬آن‭ ‬فیلم‭ ‬به‭ ‬انبار‭ ‬مخروبهتیی‭ ‬که‭ ‬مثلاً‭ ‬مقر‭ ‬خرابکاران‭ ‬هست‭ ‬ادامه‭ ‬پیدا‭ ‬می‭ ‬کند‭.  ‬اینجا‭ ‬چند‭ ‬تا‭ ‬آجان‭  ‬هم‭ ‬شرکت‭ ‬می‭ ‬کنند،‭ ‬اما‭ ‬یکی‭ ‬یکی‭ ‬با‭ ‬خوردن‭ ‬تیر‭ ‬نقش‭ ‬زمین‭ ‬می‭ ‬شوند‭ ‬ولی‭ ‬از‭ ‬آنجا‭ ‬که‭ ‬باید‭ ‬به‭ ‬سبک‭ ‬فیلم‭ ‬های‭ ‬اجیمز‭ ‬باندب‭ ‬آرتیسته،‭ ‬همه‭ ‬قضایا‭ ‬را‭ ‬راست‭ ‬و‭ ‬ریس‭  ‬کند‭ ‬به‭ ‬موقع‭ ‬سر‭ ‬می‌رسند‭ ‬و‭ ‬موشک‭ ‬مسخره‭ ‬دو‭  ‬سه‭  ‬متری‭ ‬را‭ ‬منهدم‭ ‬می‌کنند‭. ‬

برای‭ ‬ختم‭ ‬کلام‭ ‬هم‭ ‬اپوری‌بناییب‭ (‬پلیس‭ ‬مخفی‭) ‬که‭ ‬روی‭ ‬مخده‭ ‬یی‭  ‬در‭ ‬هتل‭ ‬شاه‭ ‬عباس‭ ‬به‭ ‬دیوار‭ ‬لم‭ ‬داده‭ ‬و‭ ‬گیلاس‭ ‬شرابی‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬پیروزی‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬عملیات‭ ‬در‭ ‬دست‭ ‬دارد‭ ‬اپیتر‭  ‬گریوزب‭ ‬را‭ ‬دعوت‭ ‬می‌کند‭ ‬تا‭ ‬نزد‭ ‬او‭ ‬برود‭ ‬و‭ ‬فیلم‭ ‬یا‭ ‬در‭ ‬واقع‭ ‬این‭ ‬شاهکار‭ ‬بی‭ ‬بدیل‭ ‬بالاخره‭ ‬به‭ ‬پایان‭ ‬می‭ ‬رسد‭.‬

فیلم‭ ‬بد‭ ‬زیاد‭ ‬ساخته‭ ‬می‌شود،‭ ‬اما‭ ‬این‭ ‬فیلم‭ ‬باید‭ ‬جایزه‭ ‬بدترین‭ ‬فیلم‭ ‬را‭ ‬می‭ ‬گرفت‭.‬

معلوم‭ ‬نیست‭ ‬سازندگان‭ ‬آن‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬همه‭ ‬جا‭ ‬به‭ ‬جا‭ ‬شدن‭ (‬فیلم‭ ‬در‭ ‬کشورهای‭ ‬ایران،‭ ‬اتریش،‭ ‬اسپانیا‭ ‬و‭ ‬هالیوود‭ ‬امریکا‭ ‬فیلمبرداری‭ ‬شده‭) .  ‬با‭ ‬داستانی‭ ‬بی‭ ‬اندازه‭ ‬احمقانه،‭ ‬بچگانه‭ ‬و‭  ‬بدش‭ ‬با‭ ‬بازی‌های‭ ‬بدتر‭ ‬چه‭ ‬هدفی‭ ‬داشتند‭. ‬فیلمی‭ ‬که‭ ‬نه‭ ‬سر‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬ته‭.  ‬نه‭ ‬زمانش‭ ‬درست‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬نه‭ ‬مکانش‭.‬

عنوان‭ ‬دیگر‭ ‬فیلم‭ ‬اموشک‭ ‬سّریب‭ ‬است‭. ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬اپوری‭ ‬بناییب،‭ ‬احسین‭ ‬گیلب‭ ‬بازیگر‭ ‬نقش‭ ‬های‭ ‬منفی‭ ‬آن‭ ‬زمان‭ ‬سینمای‭ ‬ایران‭ ‬هم‭ ‬نقشی‭ ‬دارد‭ (‬گارد‭ ‬محافظ‭ ‬اکورت‭ ‬یورگینزب‭ ‬صاحب‭ ‬کازینو‭ ‬و‭ ‬خرابکار‭ ‬اصلی‭) ‬و‭ ‬دستیار‭ ‬تهیه‭ ‬هم‭ ‬اامیر‭ ‬شروانبکارگردان‭ ‬فیلم‭ ‬های‭: ‬دزد‭ ‬سیاهپوش،‭ ‬زمزمه‭ ‬محبت،‭ ‬روزهای‭ ‬بی‭ ‬خبری‭…  ‬ذکر‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬

تاین‭ ‬دومین‭ ‬فیلمی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬اپوری‭ ‬بناییب‭ ‬در‭ ‬فیلمی‭ ‬خارجی‭ ‬بازی‭ ‬می‭ ‬کند‭. ‬فیلم‭ ‬دیگرش‭ ‬اگلگو‭ ‬۱۳ب‭ ( ‬۱۹۷۳‭ ) ‬بود‭ ‬که‭ ‬ژاپنی‭ ‬ها‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬ساختند‭ ‬که‭ ‬آن‭ ‬هم‭ ‬فیلمی‭ ‬بد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬همین‭ ‬رده‭ ‬بود‭. ‬کارگردان‭ ‬فیلما‭ ‬لویی‭ ‬مارتینسب‭ ‬هم‭ ‬فعالیتش‭ ‬بیشتر‭ ‬در‭ ‬تلویزیون‭ ‬بود‭.  ‬چند‭ ‬اپیزودا‭ ‬بالاتر‭ ‬از‭ ‬خطرب‭ ‬را‭ ‬کارگردانی‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬حتی‭ ‬و‭ ‬احتمالاً‭ ‬دلیل‭ ‬انتخاباپیتر‭ ‬گریوزب‭  ‬از‭ ‬همین‭ ‬همکاری‭ ‬ناشی‭ ‬شده‭ ‬است‭.  ‬اما‭ ‬با‭ ‬وجود‭ ‬اینکه‭ ‬۱۰۷‭ ‬فیلم‭ ‬تلویزیونی‭ ‬و‭ ‬چند‭ ‬فیلم‭ ‬سینمایی‭ ‬کارگردانی‭ ‬کرده،‭ ‬اما‭ ‬نتوانسته‭ ‬به‭ ‬جز‭ ‬سرهم‭ ‬کردن‭ ‬داستان‭ ‬و‭ ‬صحنه‭ ‬ها‭ ‬در‭ ‬اینجا‭ ‬فیلمی‭ ‬لااقل‭ ‬قابل‭ ‬تماشا‭ ‬عرضه‭ ‬کند‭.‬

آخر‭ ‬این‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬وجود‭ ‬انتخاب‭ ‬عنوان‭ ‬احادثه‭ ‬تهرانب‭ ‬برای‭ ‬فیلم‭  ‬اکثر‭ ‬داستان‭ ‬و‭ ‬صحنه‭ ‬ها‭ ‬در‭ ‬جنوب‭ ‬ایران‭ ‬حادث‭ ‬می‭ ‬شود‭.‬