جمهوري‭ ‬اسلامي‭ ‬ميگويد:‬ سلاح‭ ‬كنترل‭ ‬از‭ ‬راه‭ ‬دور‭ ‬دانشمند‭ ‬اتمي‭ ‬را‭ ‬كشت‭