گرمایش زمین و پیامدهای آن … واقعیت یا توطئه – یوسف جلالی

گرمایش زمین و پیامدهای آن … واقعیت یا توطئه یوسف جلالی مجله «نیویورک اینتلیجنسر» ادامه می دهد در 20 ژوئن امسال دمای شهر کوچک «ورخویانسک» در سیبری رکورد گرمای قطب شمال را شکست و به 38 درجه سانتی گراد رسید. طبق محاسبات یک هوا شناس دانمارکی احتمال رخداد چنین واقعه یی بدون پدیده گرمایش زمین، […]